Οικόπεδο προς αγορά σε Ματαρό, Ισπανία

3.880.000 EUR

Ματαρό

Οικόπεδο • 4236 m² • Αναφ: MAT30096

Plot for sale in Mataró, with a maximum density to build 50 homes. Occupancy in the underground floor is allowed for parking use, the maximum buildable area will be 4,236 m², with a maximum residential ceiling of 3,936 m² and a tertiary roof on the ground floor of 300 m². Likewise, the maximum buildable area of the plot according to the O.3a planning plans is: main roof of 3,479 m² and complementary roof of 757 m². The conditions of use will be: single-family dwelling, multi-family dwelling, rural, hotel, small, medium and large shops. In addition, it may be dedicated to restoration or as recreational, warehouses, industry I, II, III, welfare, health, socio-cultural, sports and administrative. Finally, it can be used as a car park, agricultural, livestock and forestry, among other uses.

Επιφάνειες

Διαβίωση4236 m²

Ματαρό

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα