Οικόπεδο προς αγορά σε Riudoms, Ισπανία

240.000 EUR

Riudoms

Γεωργική εκμετάλλευση • 60000 m² • Αναφ: 25

Επιφάνειες

Διαβίωση60000 m²

Riudoms

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα