Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε El Port de la Selva, Ισπανία

90.000 EUR

El Port de la Selva

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 2 Μπάν. • 98 m² • Αναφ: 03621/6597

Χώροι

Μπάνια2

Επιφάνειες

Διαβίωση98 m²

El Port de la Selva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα