Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Βαρκελώνη, Ισπανία

135.000 EUR

Βαρκελώνη

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 106 m² • Αναφ: IBCN00061/8086

Επιφάνειες

Διαβίωση106 m²

Βαρκελώνη

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα