Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Barcelona, Spain

170.000 EUR

Barcelona

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 309 m² • Αναφ: IBCN00065/8086

Επιφάνειες

Διαβίωση309 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα