Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

3.100 EUR

Valencia

Γραφείο • 240 m² • Αναφ: AOV2102008

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση240 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα