Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

126.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 119 m² • Αναφ: LOC_8833

Επιφάνειες

Διαβίωση119 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα