Οικόπεδο προς αγορά σε Alella DO, Ισπανία

995.000 EUR

Alella DO

Οικόπεδο • Αναφ: MRS30600

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο874 m²

Alella DO

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα