Οικόπεδο προς αγορά σε Ματαρό, Ισπανία

525.000 EUR

Ματαρό

Οικόπεδο • 1250 m² • Αναφ: I-00UT7U-W-02MJ1H

Επιφάνειες

Διαβίωση1250 m²

Ματαρό

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα