Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Sant Feliu de Guíxols, Spain

650.000 EUR

Sant Feliu de Guíxols

Πολλαπλών χρήσεων • 400 m² • Αναφ: 1734

Επιφάνειες

Διαβίωση400 m²

Sant Feliu de Guíxols

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα