Οικόπεδο για αγορά σε Daya Nueva, Ισπανία

Τιμή κατόπιν ερωτήματος

Daya Nueva, Calle Manuel de Falla

Οικοδομήσιμη γη • 150 m²

Επιφάνειες

Διαβίωση150 m²
Αγροτεμάχιο285 m²

Calle Manuel de Falla

Daya Nueva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα