Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Estremoz, Portugal

4.535.000 EUR

Estremoz

Φάρμα • 650 m² • Αναφ: HP-EFCPOC31

Επιφάνειες

Διαβίωση650 m²
Σύνολο3710000 m²

Estremoz

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα