Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε L'Escala, Spain

81.000 EUR

L'Escala

Εμπορικοί χώροι • 205 m² • Αναφ: 3122

Επιφάνειες

Διαβίωση205 m²

L'Escala

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα