Οικόπεδο προς αγορά σε Olesa de Bonesvalls, Spain

90.000 EUR

Olesa de Bonesvalls

Οικόπεδο • 2201 m² • Αναφ: SÒL_63 (0518737411)

Επιφάνειες

Διαβίωση2201 m²

Olesa de Bonesvalls

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα