Οικόπεδο προς αγορά σε Rubí, Ισπανία

265.000 EUR

Rubí

Οικόπεδο • 4738 m² • Αναφ: I-00USIH-W-02MJ0E

Επιφάνειες

Διαβίωση4738 m²

Rubí

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα