Οικόπεδο προς αγορά σε Francàs, Spain

950.000 EUR

Francàs

Οικοδομήσιμη γη • 1326 m² • Αναφ: S-2

Επιφάνειες

Διαβίωση1326 m²

Francàs

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα