Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε Barcelona, Spain

100 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 9 m² • Αναφ: P_PKLESSEPS

Επιφάνειες

Διαβίωση9 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα