Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Braga, Portugal

470.000 EUR

Braga, Antas

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 1032 m² • Αναφ: RV202189

Επιφάνειες

Διαβίωση1032 m²
Αγροτεμάχιο1600 m²
Χρησιμοποιήσιμο1032 m²
Σύνολο1580 m²

Antas

Braga

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα