Διαμέρισμα προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

576.450 EUR

Βιέννη

Διαμέρισμα • 4 δωμάτιο/α • 78 m² • Αναφ: 36432

Χώροι

Δωμάτια4

Επιφάνειες

Διαβίωση78 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα