Σπίτι προς αγορά σε Κιτζμπούχελ, Αυστρία

850.000 EUR

Κιτζμπούχελ

Ιδιοκτησία • 3 δωμάτιο/α • 105 m² • Αναφ: null

Χώροι

Δωμάτια3

Επιφάνειες

Διαβίωση105 m²

Κιτζμπούχελ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα