Οικόπεδο προς αγορά σε Reboreda, Πορτογαλία

25.500 EUR

Reboreda

Οικόπεδο • Αναφ: C0437-00152

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο544 m²

Reboreda

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα