Κτίριο προς αγορά σε El Ganso, Ισπανία

Τιμή κατόπιν ερωτήματος

El Ganso, Calle Eras, 21A, 24718 El Ganso, León, Ισπανία

Εμπορικό κτίριο • 1 δωμάτιο/α • 2 Μπάν. • 102 m² • Αναφ: 0117-MORE-0144

Χώροι

Δωμάτια1
Μπάνια2

Επιφάνειες

Διαβίωση102 m²
Αγροτεμάχιο102 m²

Calle Eras, 21A, 24718 El Ganso, León, Ισπανία

El Ganso

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα