Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Mataró, Spain

105.000 EUR

Mataró

Φάρμα • Αναφ: 0117-00086

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο105 m²

Mataró

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα