Κτίριο προς αγορά σε Puerto Rico de Gran Canaria, Ισπανία

540.000 EUR

Puerto Rico de Gran Canaria

Εμπορικό κτίριο • 2 Μπάν. • 131 m² • Αναφ: 0086-00633

Χώροι

Μπάνια2

Επιφάνειες

Διαβίωση131 m²
Αγροτεμάχιο132 m²

Puerto Rico de Gran Canaria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα