Οικόπεδο προς αγορά σε Viladecavalls, Ισπανία

100.000 EUR

Viladecavalls

Οικόπεδο • 801 m² • Αναφ: I-00URV4-W-02M2IF

Επιφάνειες

Διαβίωση801 m²

Viladecavalls

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα