Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ, Ισπανία

390.000 EUR

Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ

Αποθήκη • 610 m² • Αναφ: 38265

Επιφάνειες

Διαβίωση610 m²

Οσπιταλέτ ντε Λιοβρεγάτ

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1994
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα