Κτίριο προς αγορά σε Valencia, Spain

125.000 EUR

Valencia

Εμπορικό κτίριο • 149 m² • Αναφ: 127447

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση149 m²

Valencia

Κλιματισμός
τύποςΚτίριο
Έτος κατασκευής1997
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα