Κτίριο προς αγορά σε Pego, Πορτογαλία

275.000 EUR

Pego, Santarém

Κτίριο • 388 m² • Αναφ: 16348867

Επιφάνειες

Διαβίωση388 m²

Santarém

Pego

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα