Κτίριο προς αγορά σε Pego, Πορτογαλία

275.000 EUR

Pego, Santarém

Κτίριο • 380 m² • Αναφ: 16348925

Επιφάνειες

Διαβίωση380 m²

Santarém

Pego

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα