Διαμέρισμα προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

250.000 EUR

Βιέννη

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 34 m² • Αναφ: 40111

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση34 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα