Οικόπεδο προς πώληση στο Odiáxere, Λάγος

750.000 EUR

Lagos

Οικόπεδο • 300 m² • Αναφ: ON-123041037-16

Επιφάνειες

Διαβίωση300 m²
Αγροτεμάχιο406500 m²
Εσωτερικό406500 m²

Lagos

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα