Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Ciladas, Portugal

1.930.000 EUR

Ciladas

Φάρμα • 500 m² • Αναφ: HP-E843B41

Επιφάνειες

Διαβίωση500 m²
Σύνολο2280000 m²

Ciladas

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα