Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Lisbon, Portugal

83.000.000 EUR

Lisbon

Ξενοδοχείο • Αναφ: HP-ASDRA

Επιφάνειες

Σύνολο7500 m²

Lisbon

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα