Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

1.500 EUR

Valencia

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 1 Μπάν. • 174 m² • Αναφ: nuwe-632/8625

Χώροι

Μπάνια1

Επιφάνειες

Διαβίωση174 m²

Valencia

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα