Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Valencia, Spain

350.000 EUR

Valencia

Γραφείο • 3 Μπάν. • 250 m² • Αναφ: nuwe-272/8625

Χώροι

Μπάνια3

Επιφάνειες

Διαβίωση250 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα