Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

500 EUR

Valencia

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 1 Μπάν. • 65 m² • Αναφ: Local La Torre/8625

Χώροι

Μπάνια1

Επιφάνειες

Διαβίωση65 m²

Valencia

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα