Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

2.000 EUR

Valencia

Γραφείο • 1 Μπάν. • 133 m² • Αναφ: nuwe-680/8625

Χώροι

Μπάνια1

Επιφάνειες

Διαβίωση133 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα