Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

1.000 EUR

Valencia

Γραφείο • 223 m² • Αναφ: nuwe-705/8625

Επιφάνειες

Διαβίωση223 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα