Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Valencia, Spain

95.000 EUR

Valencia

Γραφείο • 1 Μπάν. • 100 m² • Αναφ: 93250697/8625

Χώροι

Μπάνια1

Επιφάνειες

Διαβίωση100 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα