Σπίτι προς αγορά σε Biggin Hill, United Kingdom

586.184 EUR

495.000 GBP

Biggin Hill, 1 Beech Road

Σπίτι • 4 δωμάτιο/α • 4 Κρεβ. • 2 Μπάν. • Αναφ: RX54036

Χώροι

Δωμάτια4
Υπνοδωμάτια4
Μπάνια2

1 Beech Road

Biggin Hill

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα