Διαμέρισμα προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

4.300.000 EUR

Βιέννη, Neubau

Διαμέρισμα • 3 δωμάτιο/α • 266 m² • Αναφ: 300

Χώροι

Δωμάτια3

Επιφάνειες

Διαβίωση266 m²

Neubau

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα