Διαμέρισμα προς αγορά σε Βιέννη, Αυστρία

313.000 EUR

Βιέννη

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 60 m² • Αναφ: 474904725

Χώροι

Δωμάτια2

Επιφάνειες

Διαβίωση60 m²

Βιέννη

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα