Οικόπεδο προς αγορά σε La Pineda de Santa Cristina, Ισπανία

16.000 EUR

La Pineda de Santa Cristina

Οικόπεδο • Αναφ: BI304 (0518700264)

Επιφάνειες

La Pineda de Santa Cristina

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα