Κτίριο προς αγορά σε Cubelles, Spain

36.630 EUR

Cubelles

Εμπορικό κτίριο • 35 m² • Αναφ: LOC_8475

Επιφάνειες

Διαβίωση35 m²

Cubelles

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα