Οικόπεδο προς αγορά σε Lanhoso, Πορτογαλία

115.000 EUR

Lanhoso, Braga

Οικόπεδο • 14400 m² • Αναφ: 16339368

Επιφάνειες

Διαβίωση14400 m²

Braga

Lanhoso

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα