Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Barcelona, Spain

65.000 EUR

Barcelona

Θέση στάθμευσης • 32 m² • Αναφ: I-00UR54-W-02MAI6

Επιφάνειες

Διαβίωση32 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα