Οικόπεδο προς αγορά σε Quint Mar, Ισπανία

240.000 EUR

Quint Mar

Οικόπεδο • Αναφ: 1712/5417

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο541 m²

Quint Mar

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα