Οικόπεδο προς αγορά σε Gandia, Spain

391.000 EUR

Gandia, Paseo Germanías

Οικοδομήσιμη γη • Αναφ: 0000489/6563

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο407 m²

Paseo Germanías

Gandia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα