Κτίριο προς αγορά σε Haren, Netherlands

599.000 EUR

Haren, Felland

Κτίριο • Αναφ: 5994

Επιφάνειες

Felland

Haren

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα