Θέση στάθμευσης προς ενοικίαση σε Σίτζες, Ισπανία

60 EUR

Σίτζες

Θέση στάθμευσης • 10 m² • Αναφ: 1709/5417

Επιφάνειες

Διαβίωση10 m²

Σίτζες

Πισίνα
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα